otsing

tule tööle

Fundraisingu ja kommunikatsiooni osakonna juht

SOS emad saavad oma suure armastusega ravida laste hingehaavu, kuid igapäevaelu nõuab paraku ka rahalisi väljaminekuid. Keskmiselt viibib üks laps ema hoole all 15 aastat. Püsiannetajate igakuine toetus tagab lisaks ema hoolele väga vajalike erialaspetsialistide abi.

otsing

tule tööle

Seisab hea selle eest, et SOS Lasteküla peredel oleksid ettevõtetest ja eraisikutest toetajad, kes tahaksid panustada laste heaolusse nii rahaliselt kui erinevate toodete ja teenuste näol.

Osakonna juhi peamine eesmärk on leida pidevalt uusi võimalusi, kuidas katta SOS Lasteküla jooksvad kulud ja investeeringud, et perede igapäevakulutused ja -vajadused (teraapiad, huviringid, laagrid) oleksid tagatud ning et aeg-ajalt saaksid pered teha ka suuremaid investeeringuid (remont, ehitus, vajaliku (köögi)tehnika soetamine jms). FR juht koostab oma osakonna eelarve ning vastutab selle täitmise eest, leides selleks vahendeid (sihtannetused, kaubad, mitterahalised annetused, üksikud/juhuslikud kingitused), kanaleid (otsepostitus, isikult isikule, massimeedia, Internet, sündmused jms) ja turgusid (üksikisikud, ettevõtted, valitsus, sihtasutused, suurannetajad) ning luues häid suhteid erinevate ettevõtetega ühiste kampaaniate korraldamiseks ja püsiannetajate leidmiseks.