otsing

tule tööle

Heategevustöö koordinaator

Võta ühendust ja hoolime koos Eestimaa lastest.

otsing

tule tööle

Seisab hea selle eest, et SOS Lasteküla lastel ja peredel oleks kindlustunne homse ees – tema vastutada on lasteküla püsiannetajate arvu järjepidev suurendamine ning olemasolevate annetajate hoidmine. Igapäevaselt tegeleb ta uute annetajate ja toetajate lepingutega, (püsi)annetajate andmebaasi korrashoiuga ja uute võimaluste leidmisega, kuidas katta Lasteküla jooksvad kulud ja perede jaoks vajalikud investeeringud. Ta vastutab kaubanduskeskustes lasteküla tööd tutvustavate tudengite tegevuse ning erinevate kampaaniate väljatöötamise ning läbiviimise eest. Samuti teeb ta koostööd SOS Lasteküla teiste riikide heategevustöö koordinaatoritega, et jagada oma parimaid kogemusi ning õppida teiste riikide edusammudest.