otsing

tule tööle

Juhiabi

Laste endi sees on tohutud ressursid, nad leiavad maagilisi lahendusi probleemidele, nad on ellujääjad. Oluline on oma tööd tehes teadvustada ka seda, et tulemused ei tule enamasti kiirelt ega kergelt.

otsing

tule tööle

Seisab hea selle eest, et lasteküla piirkondlikku programmi kuuluvad pered saaksid oma igapäevaelu elada bürokraatiavabamalt ning neil oleks ühisüritusi, mis arendaksid laste suhtlemisoskusi ning annaksid eduelamuse. Juhiabi on programmijuhi parem käsi, kes vastutab igapäevaselt kohaliku programmi ladusa toimimise eest. Ta haldab dokumente, organiseerib üritusi lasteküla lastele ja peredele, täidab personali-, raamatupidamise ning laste sponsorlusega seotud ülesandeid.