otsing

tule tööle

Noortetöö juht

Tugiisiku kõige suuremaks väljakutseks on mitte süvendada noore õpitud abitust, vaid juhendada asju õigesti tegema.

otsing

tule tööle

Seisab hea selle eest, et SOS Lasteküla noortekodudes elavad noored saaksid arendada oma sotsiaalseid ja praktilisi oskusi, omandada võimetekohast haridust ning teha õige otsuse karjääri valikul. Noortekodu on vaheetapp enne noore iseseisvasse ellu astumist. Noortetöö juht vastutab selle eest, et noortekodus oleksid professionaalsed ja motiveeritud noortejuhendajad, kes noori suunaksid ning toetaksid, tegeleb noorte arenguplaanide koostamise ja täitmise jälgimisega, samuti haldusküsimustega, vastutab vajaliku dokumentatsiooni korrashoidmise eest, koostab eelarve ja jälgib selle täitmist ning korraldab koostööd kohaliku omavalitsuse, koolide ja teiste koostööpartneritega.