otsing

tule tööle

Sotsiaaltöötaja

"Väga õnnelikud on hetked, kui näen, et laps on end ületanud iseenda silmis, saanud eduelamuse. Imeline on näha, kuidas laps saab võitu mõnest oma hirmust, vahel piisab, kui joonistame hirmu välja ja hirm muutub armetuks või naljakaks selle käigus."

otsing

tule tööle

Seisab hea selle eest, et lastele ja peredele oleks tagatud igakülgne toetus, et nad suudaksid realiseerida oma võimeid maksimaalselt ning nende traumaatilised kogemused saaksid võimalikult kiiresti professionaalset abi. Sotsiaaltöötaja abistab perevanemaid lastele vajaliku psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi organiseerimisel, juhendab perevanemaid laste rehabilitatsiooniplaanide täitmisel, teeb koostööd laste bioloogiliste vanemate ja lapse lähisugulastega, korraldab lastele vajadusel lisa-õpiabi, abistab perevanemaid laste spordi- ja huvitegevuse korraldamisel, nõustab perevanemaid lastele ja noortele sobivate töökohtade leidmisel koolivaheaegadeks ning abistab lapsi nende varahooldusõigusega seotud küsimuste lahendamisel.