SOS Lasteküla Eesti Ühing korraldas 26.mail konverentsi „Ausalt ja avameelselt vanemliku hoolitsuseta laste hoolekandest“.

SOS Lasteküla Eesti Ühing tellis Praxiselt uuringu “Asenduskodudes kasvanud noorte valmisoleks iseseisvaks eluks”. Sellest lähtuvalt oli konverentsi eesmärgiks kaardistada võimalikud lahendused ja ettepanekud noorte ettevalmistuse osas nii iseseisvaks eluks kui ka järelhoolduse osas.

Konverentsile olid kutsutud esindajad asenduskodudest, kohalikest omavalitsustest, maavalitsustest, Sotsiaalministeeriumist, Õiguskantsleri kantseleist, muudest ühendustest ja noored.
Esindatud olid ka väliseksperdid – Maria Herzcog EUROCHILD president ja ÜRO Lapse õiguste komitee liige ning Emily Munro- Lapse ja Pere Uurimiskeskus Loughborough Ülikoolist, Inglismaalt.
Konverentsil keskenduti kahele küsimusele- kuidas tõsta asendushooldusel elavate laste ettevalmistuse kvaliteeti iseseisvaks eluks kui ka järelhoolduse küsimustele, kui noor on ellu astunud.

Konverentsi tulemusel vaadatakse kõigepealt üle toimunud töögruppide töötulemused ja formuleeritakse konkreetsed ettepanekud nii ettevalmistuse kui ka järelhoolduse osas ja edastatakse need Sotsiaalministeeriumile ja Riigikogu sotsiaalkomisjonile.

ETV uudiste saade Aktuaalne Kaamera tegi konverentsist ka uudise, mida saate vaadata siit.