Taas on kätte jõudnud aeg, mil lapsed üle Eesti alustavad kooliteed. Nii ka SOS peredes elavad lapsed. Meie lastekülades ja noortekodudes elab kokku üle 230 lapse, kellest enamus on kooliealised. Haridus on üks olulisemaid aluseid tulevaseks eluks. Meie kohustus on pakkuda võimetekohast haridust kõigile meie juures elavatele lastele. Nad kõik on tublid, kuid vajavad selles meie tuge.

Laste haridusteed on väga erinevad. Ühed jõuavad ülikooli, teised saavad hariduse kutsekoolis, mõned vajavad aga erilist hoolt ja tuge õppimises. Et me saaksime kõigile meie lastele pakkuda võimetekohast haridust, huviringe ja erialaspetsialistide tuge, vajame aga jätkuvalt Teie abi. Üheskoos suudame rohkem ja iga toetussumma on lastele suureks abiks.

Lapse kooliteega seotud miinimumkulud ühes kuus:

  • Koolitarbed 8 €
  • Kooliga seonduvad lisakulud (vahetusjalanõud, ekskursioonid jm) 10 €
  • Hobiringid 20 €
  • Abiõpetaja, terapeut või psühholoog 27 €

Kokku 65€ kuus / 650€ aastas

Meie juurde jõudis eelmisel suvel väike katkise hingega Emili (6). Sõnatu ja pelglik tüdrukuke kasvab ema Maia peres. Sel sügisel alustab Emili kooliteed. Ta on elurõõmus ja jutukas ning unistab arstiks saamisest. Ja teab, et selleks peab palju õppima. Ime sai sündida, sest ema Maia hoolitses selle eest, et vajalik abi (õpiabi, logopeed, psühholoog) oleks koheselt kättesaadav. Professionaalse abita ei suuda emad lapsi mustast august välja aidata – nad toidavad lapsi suure armastuse ja hellusega, kuid ei saa olematuks teha mineviku tragöödiaid.

Armas sõber! Meie emad suudavad elule tagasi aidata meie juurde jõudnud lapsed, kuid annetajate toeta pole perel võimalik vajalikku lisaabi lubada. Kui tunned soovi aidata SOS Lasteküla lapsi, et nende teekond tervenemiseni oleks valutum ja lihtsam, siis on Sul see võimalus. Iga toetus on meile väga oluline, aitäh Sulle!

SOS Lasteküla Eesti Ühing EE062200221001178590 Annetused on tulumaksuvabad.

Makse selgitus: “Koolitoetus”, e-mail ja aadress.

Margus Oro, SOS Lasteküla tegevdirektor