Taas on kätte jõudnud aeg, mil lapsed üle Eesti alustavad kooliteed, nii ka SOS peredes elavad lapsed. Meie lastekülades ja noortekodudes elab kokku 230 last, kellest enamus on kooliealised. Haridus on üks olulisemaid aluseid tulevaseks eluks. Meie kohustus on pakkuda võimetekohast haridust kõigile meie juures elavatele lastele. Nad kõik on tublid, kuid vajavad selles meie tuge.

Laste haridusteed on väga erinevad, ühed jõuavad ülikooli, teised saavad hariduse kutsekoolis, mõned vajavad aga erilist hoolt ja tuge õppimises. Et me saaksime kõigile meie lastele pakkuda võimetekohast haridust, huviringe ja erialaspetsialistide tuge, vajame aga jätkuvalt Teie abi. Üheskoos suudame rohkem ja iga toetussumma on lastele suureks abiks.

Lapse kooliteega seotud miinimumkulud ühes kuus:

  • Koolitarbed 8 €
  • Hobiringid 20 €
  • Abiõpetaja, terapeut või psühholoog 25 €

Kokku 53€ kuus / 530€ aastas

Kõigile meie toetajatele saadame aasta lõpus kokkuvõtte möödunud aasta tegemiste kohta.

Täna elab SOS lastekülades ja SOS noortekodudes 230 last. SOS Lastekülad asuvad Keilas, Põltsamaal, Narva-Jõesuus ja Juurus. SOS noortekodud asuvad Keilas ja Tallinnas.

Kristo on 11-aastane poiss nagu iga teine, oma mõtete, soovide ja unistustega. Paraku on tema elu pisut erinev teiste temavanuste laste omast. Kristo veedab oma päevad ratastoolis ning ei saa seetõttu käia koolis ja õppida klassiruumis. Vaatamata sellele õpib ka tema iga päev. Iga uus päev toob rohkesti uusi kogemusi ja teadmisi, olgu selleks siis vihmapiisad aknalaual või liblikas, kes maandus tema käele. Kristole meeldib väga uusi asju kogeda. Iga kuu alguses postkasti potsatav ajakiri on talle suureks elamuseks. Ta vaatab läbi kõik leheküljed, imestab uute piltide üle ning kuulab suure huviga, kui talle loetakse ette, mis piltide kõrval kirjas on. See kõik on tema jaoks ülimalt oluline, sest läbi selle ta õpib. Õpib küll teisiti kui teised temaealised, kuid õpib siiski.

Ükski annetus ei ole liiga väike! SOS Lasteküla Eesti Ühing EE062200221001178590 Annetused on tulumaksuvabad.

Makse selgitus: “Koolitoetus”, e-mail ja aadress.

Margus Oro, SOS Lasteküla tegevdirektor