otsing

tule tööle

KOV

SOS Lasteküla hea tahte saadik Stig:
"Jagatud mure on pool muret. Siis ei tunne end nii üksiku või imelikuna."

otsing

tule tööle

SOS Lasteküla Eesti Ühing on mittetulundusühing, mille peakontor asub Tallinnas ja mis pakub vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele ning toetust vajavatele peredele Eestimaa erinevais piirkondades alljärgnevaid teenuseid:

Kahe perevanemaga perekoduteenus

Teenuse osutamine toimub lastekülas. Teenus on mõeldud kuni kuuele lapsele, kes elavad SOS perevanema(te)ga üldjuhul 20 ööpäeva ühes kalendrikuus koos ning keda 10 ööpäeval kuus asendab teine perevanem. Perevanemad ja perevanema abilised töötavad perevanema lepingu alusel.

Ühe perevanemaga perekoduteenus

Teenuse osutamine toimub perevanema enda kodus või rendipinnal. Pere tegutseb perele lähima lasteküla programmi koosseisus, mis tagab perele vajaminevad tugiteenused. Teenus on reeglina mõeldud ühele kuni neljale lapsele, erandkorras ka suuremale perele. Perevanem elab koos oma pere ning teenusele suunatud lastega, moodustades ühtse SOS pere. Perevanemale on vajadusel ette nähtud puhkus kuni 42 kalendripäeva aastas.

Asenduskoduteenus raske ja sügava puudega lastele

Teenus on mõeldud kuni kuuele raske ja sügava puudega lapsele, kes elavad peremajas ning kellega töötavad vahetustega kasvatajad. Lisaks teenuse osutamisele tagatakse lastele rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud tegevused. Hetkel pakume sellist teenust ainult Virumaa SOS Lasteküla programmis, mis asub Narva-Jõesuus. Loe rohkem SIIT.

Noortekoduteenus

Reeglina SOS peredes üleskasvanud 15-aastastele ja vanematele noortele mõeldud asenduskoduteenus. Erandkorras oleme valmis vastu võtma noori ka mujalt piirkondadest  ning teistest asendushoolduse vormidest. Teenuse osutamine toimub peremajas või selleks kohandatud korteris. Noortega töötavad vastava ettevalmistuse saanud kasvatajad. Teenust osutatakse vastavalt seaduses ettenähtud vanuseni. Kokkuleppel omavalitsusega on võimalik jätkata järelhooldusteenusega samas noortekodus. Meie noortekodud tegutsevad hetkel Harjumaa SOS programmis, mis asuvad Keilas ja Tallinnas.

Järelhooldusteenus

Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt lahkuva noore iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Tavaliselt pakume järelhooldusteenust SOS teenustel üleskasvanud noortele, kuid vajadusel oleme seda valmis pakkuma ka mujalt tulnud noortele. Reeglina osutame järelhooldusteenust noortekodudes, mis asuvad Keilas ja Tallinnas. Kokkuleppel omavalitsusega oleme valmis pakkuma järelhooldusteenuse üksikuid komponente nagu tugiisikuteenus vms.

SOS Lasteküla peretugevdusprogramm

Koostöös pere, omavalitsuse ja SOS perede tugitöötajaga valminud ennetusprogramm, mis koosneb erinevatest komponentidest ning mille läbiviimisel keskendutakse eelkõige pereliikmete tugevustele. Peretugevdusprogramm põhineb pere arenguplaanil, mille elluviimist toetab ja jälgib perede tugitöötaja. Üks perede tugitöötaja töötab kuni 15 perega. Programmi avamise eelduseks on, et kohalik omavalitsus võtaks osa programmi kuludest ka enda kanda.

 

Lisainfo saamiseks kliki kaardil ja võta ühendust:

SOS Lasteküla Programmid