otsing

tule tööle

Heategevusorganisatsioon

SOS Lastekülal on kaks põhilist suunda - lapsed, kes vajavad perekonda ja perekonnad, kes vajavad tuge oma laste kasvatamisel

otsing

tule tööle

SOS Lasteküla Eesti Ühing

SOS Lasteküla Eesti Ühing on mittetulundusühing, mis on asutatud 1994 aastal ja tegutseb kohalike omavalitsuste asendushooldusele määratud toetuste ning eraisikute, ettevõtete ja rahvusvahelise organisatsiooni annetuste toel. Ühing on valitsusväline, mittepoliitiline ja mittekonfessionaalne organisatsioon, mille töö põhineb peamiselt avalikul huvil. Kõiki Ühingu rahalisi vahendeid käsutatakse Ühingu eesmärkide elluviimiseks.


SOS Lasteküla eesmärk on suurendada laste ja perede heaolu Eestis ja kogu maailmas. Pakume kogukonnapõhist perehooldust ja kohandatud toetust peredele. Samuti tegutseme omavalitsuste ja riigi arengupartnerina, et edendada lastega perede heaolu. Lisaks kogume vahendeid laste ja perede toetamiseks Eesti.


Ühingu ülesandeks on koordineerida tööd organisatsiooni nimel tegutsevates programmides Harjumaal, Virumaal, Raplamaal ja Lõuna Eestis.

VISIOON

Iga laps kuulub perekonda ning kasvab üles armastuse, austuse ja turvatunde õhkkonnas.

MISSIOON

Me loome abivajavatele lastele pered, aitame neil kujundada oma tulevikku ja anname oma panuse laste ühiskondlikuks arenguks.

VÄÄRTUSED

JULGUS: Me tegutseme
PÜHENDUMUS: Me peame oma lubadusi
USALDUS: Me usume üksteisesse
VASTUTUS: Me oleme usaldusväärsed partnerid

Patroon

Aegade jooksul on välja kujunenud traditsioon, et ametis oleva presidendi abikaasa on SOS Lasteküla patroon. Selle tava aitas luua proua Helle Meri, keda seob SOS Lastekülaga tänaseni pikaajaline sõprus. Patrooni peamiseks rolliks on selliste ettevõtmiste algatamine ja toetamine, mille eesmärk on laste sotsiaalne abistamine, vanemliku hoolitsuseta lastele suunatud heategevus, ning peremudeli juurutamine Eesti laste hoolekandes.


2022. aasta mais sai patrooniks Sirje Karis. Patrooni auväärset rolli on kandnud Helle Meri, Ingrid Rüütel, Evelin Ilves, Ieva Ilves ja Kristi Kallas

Hea tahte saadik

 SOS Lasteküla hea tahte saadikud on  Ragnar Klavan ja Stig Rästa. Meie hea tahte saadikud usuvad, et iga laps Eestis vajab armastavat kodu ja vanemaid ning aitavad meil seda sõnumit kõikide inimesteni viia. SOS Lasteküla hea tahte saadikud on olnud Heinz Valk, Nele-Liis Vaiksoo ja Kristina Šmigun-Vähi.

Nõukogu

SOS Lasteküla nõukogusse kuuluvad nõukogu esimees Gert Tiivas, Aive Hiiepuu, Kiira Kure, Alo Tammsalu, Helle Niit, Katrin Raie ja Triinu Hiob. 

Aruanded


SOS Lasteküla Eesti Ühing järgib oma tegevuses annetuste kogumise head tava ja Vabaühenduste eetikakoodeksit. SOS Lasteküla Eesti Ühingu struktuur.


Põhikiri

2020.a. aastaaruanne

2019.a. aastaaruanne

2018.a. aastaaruanne

2017.a. aastaaruanne

2016.a. aastaaruanne

2015.a. aastaaruanne

2014.a aastaaruanne

Ajalugu

SOS Lastekülade põhimõtteid tutvustas Eestis esmakordselt Tom Mikael Malvet, kes saabus 1992. aastal Rootsist SOS Lastekülade Rahvusvahelise Organisatsiooni esindajana Eestisse. Ta asus tegutsema SOS Kinderdorf Internatsional Baltimaade esinduse juhina ja ette valmistama esimese lasteküla rajamist ning SOS Lasteküla tegevuse tunnustamist Eesti Vabariigi valitsuse poolt.
SOS Eesti Lasteküla tegevus sai algus 1994. aastal, kui Eesti Vabariigi valitsuse ja SOS Kinderdorf International’i poolt allkirjastati leping SOS Lastekülade asutamise ja tegevuse ning sellega seotud projektide kohta 25. juulil 1994 aastal. Koostööleping   ratifitseeriti Eesti Vabariigi riigikogu poolt 9. novembril 1994. aastal ja  Eesti Vabariigi president Lennart Meri allkirjastas selle 10. detsembril 1994. aastal.


MTÜ SOS Lasteküla Eesti Ühing sai registreerimistunnistuse 27. oktoobril 1994.aastal. Esimesteks juhatuse liikmeteks valiti Gunnar Okk, Peeter Lepik, Ülle Alt ja Mikk Mikiver.


16. juunil 1995. aastal toimus Eesti esimese SOS Lasteküla avamine Keilas. 1. septembril 1995. aastal elas Keila lasteküla kümnes peremajas 51 last.


SOS Lasteküla Eesti Ühing on mittetulundusühingu õiguslikus vormis tegutsev valitsusväline, mittepoliitiline ja mittekonfessionaalne organisatsioon, mille töö põhineb peamiselt avalikul huvil, mille eesmärgiks on erineval moel abi vajavate laste ja perede sotsiaalne ning majanduslik abistamine.

1992 sõlmivad Eesti Vabariigi valitsus ja SOS Kinderdorf International lepingu lasteküla ehitamiseks Eestisse

1994 detsember - Keila Lastekülla asub elama esimene pere

1995 – aprillis elab külas juba 37 last. 1. septembril avatakse Keila SOS Lasteküla juures väike ja lapsesõbralik Keila SOS H. Gmeineri nimeline lasteaed-algkool

1999 oktoober – avatakse Keila SOS Noortekodu, kuhu asuvad elama esimesed viis noort

2002 oktoober – avatakse Tallinna SOS Noortekodu. SOS Lastekülas elab kokku 69 last

2004 – Keila SOS Noortekodu kolib uude ja ruumikamasse majja. Lastekülas elab 76 last ning noortekodudes 16 noort. 6 noort on ellu astunud ning elavad iseseisvat elu

2008 - alustab peretugevdusprojekt Narvas

2010 juuni – Põltsamaa Lastekülla asub elama esimene pere. Põltsamaa on esimene lasteküla, kus hoolitsevate perevanematena asuvad tööle abielupaarid

2012 oktoober– avatakse Narva-Jõesuu Lasteküla, kus ühes majas elavad ainult sügava vaimse ja füüsilise puudega lapsed

2015. aasta 1. jaanuar – tööd alustab Juuru SOS Lasteküla

2015 - Keilas avatakse Saatjata Alaealiste Keskus

2016 - tööd alustab peretugevdusprojekt Harjumaal

2017 - tööd alustavad Sillamäe, Paldiski ja Kohtla-Järve peretugevdusprojektid

2018 märts - avatakse Kohtla-Järve Lasteküla

2018 - alustab peretugevdusprojekt Põltsamaa vallas

2019 mai - alustab peretugevdusprojekt Viljandi vallas.


SOS International 

Loe rahvusvahelisest organisatsioonist SIIT

Laeb, üks hetk...