otsing

tule tööle

Partnerlus - koostööprojektid

otsing

tule tööle

Harju-, Rapla- ja Järvamaal elavad asendushoolduspered saavad murede lahendamiseks individuaalset abi

MTÜ Oma Pere, SOS Lasteküla Eesti Ühing ja Sotsiaalkindlustusamet allkirjastasid septembrikuus lepingu, et toetada Harju-, Rapla- ja Järvamaal elavaid perekondi, kus kasvav(ad) laps(ed) on lapsendatud, perekonnas hooldusel või eestkostel või kes ootavad last oma perekonda. Kõigil soovijatel on võimalus pöörduda psühholoogi või superviisori poole ja võtta osa grupitööst.


"MTÜ Oma Pere on perepõhiseid tugiteenuseid pakkunud 2012. aastast alates ning me näeme, et mures vanemad tihti ei söanda või ei tea, kuhu abi saamiseks pöörduda,“ ütleb MTÜ Oma Pere juhatuse esimees Liis Saarna. „Julgustame vanemaid murede korral abi küsima ning lubame, et oleme igati abiks sobiva spetsialisti valimisel. Tugiteenuste meeskonda kuuluvad erialaspetsialistid, kellel on pikajalaine töökogemus asendushoolduse valdkonnas.“


2018. aasta lõpu seisuga oli asendushooldusel kokku 2468 last, kellest ca 37% kasvab erinevates asutustes. Peredes kasvavate last arv võiks olla aga oluliselt suurem. Uuringud näitavad, et üheks põhjuseks, miks ei soovita vanemliku hooleta lapsi enda perre kasvama võtta, on vähene tugi peredele. Vanematel tihti puuduvad teadmised selle kohta, kuidas üles ehitada kiindumussuhet või vähendada lapse hirme ja suurendada turvatunnet. Samuti selle kohta, kuidas enda eest nii füüsiliselt, emotsionaalselt kui vaimselt hoolitseda, et jaguks energiat, mida oma lastele anda. Kõikide nende teemade ja veel palju muu kohta saab infot, kui vanemad annavad endast teada.


"SOS Lasteküla tähistab järgmisel aastal oma 25ndat tegutsemisaastat  asendushoolduse valdkonnas. Kui esimesed 15 aastat tegutsesime vaid lastekülas elavate peredega, siis viimastel aastatel on meie juurde jõudnud paljud pered, kes kasvatavad vanemliku hooleta lapsi oma isiklikes kodudes,“ selgitab SOS Lasteküla tegevdirektor Margus Oro. „Piisava toetuse ning nõustamiseta  võivad asendushooldust pakkuvad  pered sattuda olukordadesse, kus peresisesed suhted saavad kannatada ning halvimatel juhtudel võib see viia selleni, et lapsed kaotavad veelkord oma kodu ja vanemad. Just seepärast otsustasime koos Oma Perega minna appi neile peredele, kus sirguvad lapsed, kes ei ole sündinud neid kasvatavatest vanematest, et kahe valdkonnas tegutseva  organisatsiooni kompetentsi toel tagada abivajavatele peredele parim toetus.“ 


Teenusele registreerimine: info@omapere.ee või tel 5689 0150. Pakutavaid teenuseid vaata SIIT.

 


Asendushoolduselt lahkumise ettevalmistamine – toimiv lastekaitsesüsteem nii spetsialistidele kui noorele

Aastatel 2018 – 2020 viib SOS Lasteküla Eesti Ühing läbi projekti „ Asendushoolduselt lahkumise ettevalmistamine – toimiv lastekaitsesüsteem nii spetsialistidele kui noorele“. Projekti toetab Euroopa Komisjon. Praktiline juhis Noorte ettevalmistamine asendushoolduselt lahkumiseks on mõeldud kõikidele, kes asendushoolduselt ellu astuvatega noortega töötavad. Juhisest leiab info selle kohta kuidas planeerida noore iseseisvumist, mida tähendab edukas kaasamine, kellega tuleb ilmtingimata teha koostööd ja palju muud olulist. Juhis on kättesaadav eesti ja vene keeles.

Projekti Eesmärk

Ehitada spetsialistide (asendushoolduse töötajad ja lastekaitsetöötajad, tugiisikud)  võimekust efektiivsemalt aidata asendushoolduselt iseseisva ellu astuvatele noortele. Asendushoolduse all saame aru nii asenduskodud kui ka hoolduspered, samuti meie projektis saavad kasu ka eestkostepered.  

Võimekust ehitatakse läbi

- Koolituse mooduli arendamist ning koolituste pakkumist,

- Praktilise juhise „Noorte ettevalmistamine asendushoolduselt lahkumiseks“ arendamist,

- samuti arendame nutirakenduse mille abiga noored saavad saada kiiremini vastuseid tekkitavatele küsimustele ja nõuannet erinevate toimingute tegemiseks, ja mis on kõige tähtsam toetust teistelt noortelt kellel on samuti kogemused asendushooldusel kasvamisega.  

- Soovituste välja töötamine ning otsustajatele esitamine süsteemi parandamiseks


Projekti raames on suur rõhk noortel endil, nende kogemusel ja arvamusel selle kohta mida neil vaja on ja millist ettevalmistust ning toetust nad vajavad selleks, et väärikalt iseseisvaks saada ja iseseisvalt elada. Selleks oleme kutsunud kokku Noorte ekspertide gruppi kuhu kuuluvad noored, kes on kasvanud ellu erinevates asendushoolduse vormides. Usume, et noored on parimad eksperdid ja saavad teineteist toetada palju paremini kui täiskasvanud kellel ei ole kogemust asendushooldusel kasvamises.  

Koolitused 

Koolitused spetsialistidele koosnevad 2 osast ja on toimunud:  

Tallinnas 28.veebruar - 2. märts 2019 (I osa) ja 28.märts - 29. märts 2019 (II osa)

Tartus 10.aprill – 12.aprill 2019 (I osa), 2-3.mai 2019 (II osa)

 

Koolitustel on osa võtnud  40 spetsialisti erinevatest Eesti paikadest. Koolituse kava leiad siit.
 

Osalejate tagasiside: „Minu jaoks oli äärmiselt oluline, et koolitajateks olid ka noored ise, kes on ellu astunud asendushoolduselt. Oli värskendab teada saada mida nad meil ootavad ja kuidas ennast tunnevad“, „Koostöö noore ja tema iseseisva elu nimel on oluline, kahjuks, erinevatel põhjustel, see alati ei toimi. Pingutan rohkem“, „Noore kaasamine peab olema esimene asi mida teha tema elu planeerimisel“, „Ettevalmistusi iseseisvaks eluks tuleb alustada koheselt kui laps teenusele satub, nii saame teha kindlaks, et ta tuleb toime.“

 

Telli koolitus, võttes ühendust Julia Kovalenkoga, julia.kovalenko@sos-lastekyla.ee 

Nutirakendus elluastujale

Workplace platvormil töötav rakendus mida saab kasutada nii nutitelefonis kui ka arvutis ning kus noor saab esitada küsimusi spetsialistidele (tööhõive, seadusandlus, kinnisvara ja vaimne tervis, õppestipendiumid jm), leida koondatud olulist informatsiooni iseseisvalt elama hakkavale noorele. Rakenduse küsimustes võta ühendust Agnesega, agnes.rizmayer@gmail.com 

 

Meie projekti partneriks Eestis on Sotsiaalkindlustusamet ja Sotsiaalministeerium. Projekti rahvusvahelised partnerid on: SOS Kinderdorf International, FICE ja CELSIS, ning SOS Lastekülad Rumeenias, Bulgaarias, Itaalias ja Ungaris. 


Laeb, üks hetk...