otsing

tule tööle

SOS International

SOS Lastekülade organisatsioon maailmas on tegutsenud 71 aastat.
Alates 1949. aastast on abikäsi ulatatud üle 4 miljonile lapsele.

otsing

tule tööle

Rahvusvahelisest organisatsioonist

Austria sotsiaaltöötaja Hermann Gmeineri idee lasteküla asutamiseks sündis Teise Maailmasõja järgselt 1949. aastal. 

Asudes otsima lahendust, kuidas aidata sõjaorbe ja kodutuid lapsi ning kuidas luua neile kasvamiseks võimalikult kodulähedane keskkond. Ta ise oli kindlalt veendunud, et abi ei saa kunagi olla efektiivne seni, kuni lapsed peavad üles kasvama keskkonnas, mis ei võimalda neil kogeda kodutunnet. 600 Austria šillingit (umbes 40 eurot) taskus asus Hermann Gmeiner oma ideed ellu viima. 1949. aastal loodi tema poolt Austria mittetulundusühing Societas Socialis. Sellest saigi hiljem lühend SOS, millele liideti juurde lasteküla.


Esimesena maailmas registreeriti SOS  Kinderdorf  Austria ja samal aastal pandi nurgakivi esimesele SOS Lastekülale, mis töötab tänaseni Imsti linnas Tirooli piirkonnas. Vajadus sellise hoolekande järele viis lasteküla idee paljudesse teistesse Euroopa riikidesse. 1960. aastal asutati Strasbourgis, Prantsusmaal SOS Lastekülade rahvusvaheline katusorganisatsioon SOS Childrenś Village International, mis asus koordineerima Lastekülade rahvusvahelist tegevust.


Tänaseks on SOS Children’s Villages International laienenud rohkem kui 130 riiki.


SOS Lasteküla eesmärk on pakkuda perepõhiseid kasvamistingimusi vanemliku hooleta jäänud lastele ja samas  aidata peredel neid toetades koos püsida. See mõtteviis on 70 aasta jooksul üha enam ja laiemalt maailmas ka realiseerunud.


1995. aastal sai SOS Lasteküla Rahvusvaheline Organisatsioon konsultatiivse staatuse ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu juures ja 2002. aastal omistati organisatsioonile erakorralise panuse eest inimeste kannatuste leevendamisse maailmas Conrad N. Hiltoni humanitaarabi auhind.


70. aasta jooksul on organisatsioon aidanud 4 miljonit last maailmas.


SOS Lasteküla Eesti Ühing  on rahvusvahelise SOS Lasteküla Föderatsiooni liikmeks alates 1994. aastast.


Rahvusvahelise SOS International koduleht

Laeb, üks hetk...