Idee käivitada SOS haridusprogramm tekkis kui esimesed SOS Lasteküla lapsed alustasid kooliteed. Mitmed lapsed vajavad koolis konkreetsemaid piire ja reegleid või rohkem hoolt ja tähelepanu. Kõigi nende laste jaoks saigi 2010. aastal ellu kutsutud SOS haridusprogramm, mille eesmärgiks on välja arendada kooli toetav tugisüsteem, mis pakuks regulaarset hariduslikku, psühholoogilist, sotsiaalset ja tervislikku tuge hariduslike erivajadustega õpilastele. Lastele parema hariduse andmiseks on vajalik lapsevanemate, koolitöötajate, erialaspetsialistide ja lastekaitse tihe ja järjepidev koostöö ning vastastikune abistamine.

SOS haridusprogrammi põhimõte on, et iga laps on tähtis ning peab saama  piisavalt tuge, et läbida haridustee võimetekohaselt. Haridusprogrammide kaudu toetatakse eelkõige lapsi, aga õpetatakse ka õpetajaid ja vanemaid laste vajadusi märkama ning nendega toime tulema. Programm on pakkunud tugiõpet, individuaalõpet, kõneravi ja palju muud, mis on aidanud tuua tagasi koolirõõmu.

SOS haridusprogramm aitab õpetajatel omandada oskusi, mis on abiks hariduslike erivajadustega õpilastega töötamiseks, samuti õptakse lahendama ja ennetama konflikte. Lastevanematel on võimalus omandada teadmisi ja oskusi hariduslike erivajadustega laste arendamiseks ja toetamiseks. Neil on toetav võrgustik, kuhu pöörduda ja kust abi saab. Toimuvad koolitused õpetajatele, lapsevanematele ja õpilastele, soetatakse õppevahendeid, õppe- ja ilukirjandust, viiakse läbi individuaalõpet ja õpiabi rühmatunde.

SOS haridusprogramm on 2010. aastast Keila ja Põltsamaa koolis ning 2012. aastast alates Lustivere koolis.  Programmi kaudu on abi, tuge ja teadmisi saanud umbes 500 pisikest või suurt inimest.

Kui soovid toetada SOS haridusprogrammi, tule tee annetus SIIN. Selgitusse lisa oma kontaktid, et saaksime Sind laste tegevusega kursis hoida.

29. mai 2013 – 31. dets 2014 osales SOS Lasteküla projektis ESTLARUS “Koostöö kvaliteetse hariduse tagamiseks riskilastele“, loe rohkem.