SOS Lasteküla poolt varem läbi viidud haridusprojekt andis tõuke rahvusvahelise koostööprojekti alustamiseks ning koostöös Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga esitati avaldus Euroopa naabrus- ja partnerlusintrumendi  Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 (Estonia – Latvia – Russia Cross Border Cooperation Programme within European Neighborhood and Partnership Instrument 2007-2013). Uue projekti eestvedaja on Põltsamaa Ühisgümnaasium.

Projekt kannab nime “Koostöö kvaliteetse hariduse tagamiseks riskilastele“. Projekti toimumise aeg on 29. mai 2013 – 31. dets 2014. Projekti kogumaksumus on 231 765,83 €, millest 196 765,83 € on programmi kaasfinantseering (Euroopa Liit ja Vene Föderatsioon) ja 35 000 € partnerite omaosalus.  Toetus jaguneb seitsme partneri vahel – Põltsamaa kool saab toetust  54 607 €, teised koolid erinevalt 30-35 000 € ja  SOS Lasteküla ligi 15 000 €.

Projektis osaleb seitse partnerit: Põltsamaa Ühisgümnaasium kui juhtpartner, Tartu Annelinna Gümnaasium, Pihkva Pedagoogiline Kompleks, Valmiera 5. Keskkool ning  SOS lastekülad Põltsamaalt, Valmierast ja Pihkvast, kaasatud partneritena osalevad Põltsamaa Linnavalitsus ja Pihkva regiooni riiklik haridusosakond. Koostööprojekti eesmärk on piiriülese koostöö arendamine haridusvaldkonnas, partnerite vahel uute ideede vahetamine ja nende rakendamine koolides tagamaks riskirühma lastele kvaliteetne haridus.

Probleemid, mida sotsiaalsete riskirühmade lapsed koolis kohtavad, on oma põhiolemuselt sarnased kõigis projekti regioonides, kuid lahendused ja meetodid võivad erineda nii koolist kooli kui riigist riiki. See projekt võimaldab läbi rahvusvahelise koostöö anda võrdsed võimalused kõige haavatavamale ja ebasoodsamas olukorras lastele, et aidata neil kogukonnaellu paremini integreeruda ja panustab nende edukasse osavõttu ühiskonnaelust tulevikus.

Partnerlusvõrgustiku loomine parendab ja rikastab kohalikke tegevusi. Selle projekti tulemusena alustatud koostöö suurendab avalikkuse teadlikkust probleemist, tugevdab kõigi osaliste võimalusi, loob tugevad piirkondadevahelised sidemed erinevatel tasanditel (organisatsioonide vahel, koolide vahel ja inimeste vahel).

20 kuud kestva projekti käigus toimuvad kohtumised kolme riigi projektipartnerite vahel, käiakse üksteisel külas kogemusi jagamas ja saamas, korraldatakse kultuuriõhtuid. Tegevustesse on kaasatud õpilased, õpetajad, tugispetsialistid, haridusala töötajad omavalitsuste tasandil, samuti lapsevanemad ja SOS lasteküla pered. Õpilastele, kes vajavad hariduse omandamisel rohkem abi (sh SOS lasteküla lapsed), toimuvad vajadusel individuaalõppe- ja rühmatunnid. Mitmekesise õppe tagamiseks ostetakse õppevahendeid ja -kirjandust, toimuvad ekskursioonid. Projekt võimaldab mitmeid koolitusi õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele. Kolme riigi partnerite ühise koostöö tulemusena valmib juhendmaterjal, kuhu koondatakse parimad praktikad tugisüsteemi rakendamisest koolides.

Projekt lõppeb konverentsiga Tartus, kuhu oodatakse huvilisi laiemast  haridusringkonnast ja tutvustatakse praktilisi meetodeid kasutamiseks koolides, et anda igale õpilasele haridus vastavalt tema võimetele.

Oleme tänulikud kõigile, kes aitavad kaasrahastada SOS Lasteküla osalust haridusprogrammis, meie osalus on 15 000 €.

Piirideta haridus. EDU NO BORDERS. Head praktikad ja kogemused läbi piiriülese koostööprojekti.

ESTLATRUS koostööprojekti porfolio

Koostööbüroo EuropeAid veebileht.

Koostöö laste ja noorte haridustee toetamiseks – kuulamisest tegevusteni

Haridusprogrammis osalevad partnerid.

Talvematk metsas