Lapse õigused

SOS Lastekülal on oluline roll vanemliku hoolitsuseta laste õiguste kaitsel. Viime läbi olukorra analüüse meie sihtgrupi laste hulgas riigis, teeme ettepanekuid seaduste muudatusteks. Rakendame lapse õiguste kaitse põhimõtteid SOS lastekülades.

  1. Esikohal on lapse parimad huvid
  2. Lapse kaasamine (sh lapse seisukohtade ja arvamustega arvestamine)
  3. Mittediskrimineerimine
  4. Võrdsus

SOS Lasteküla Eesti Ühing alustas lapse õigustega aktiivset tegelemist 2008. aastal.

Meie jaoks tähendab see ennekõike üleüldise võrgustiku tingimuste parandamist meie sihtgrupi laste jaoks, mõjutades nii seadusloomet kui ka praktikat, mis võib riivata nende õigusi. Toetame perepõhise hoolduse edendamist koos teiste asendushoolduse pakkujatega. Ühiskonna aktiivsete osalejatena, algatame ja toetame liikumisi, mis aitavad jõuda püsivate muudatusteni meie sihtgrupi laste eludes. SOS Lasteküla Eesti Ühing on pühendunud sellele, et toetatakse lapsekeskset lähenemist – lapsed võivad ja saavad üles kasvada armastuse, austuse, turvatunde ja teadmisega, et nad kuuluvad perekonda.

Kvaliteedistandardid huvikaitse (ing. k advocacy) tööle

SOS-i jaoks tähendab huvikaitsetöö ennekõike tingimuste parandamist meie sihtgrupi laste jaoks, aidates kaasa praktikate, seaduste muutumisele, mis kahjustavad nende õigusi. Teavitame otsustajaid nende kohustustest, põhiliselt valitsust, kes on peamisi otsustajaid. Me arendame/edendame perepõhist hooldust koos teiste alternatiivhoolduse pakkujatega. Aktiivsete ühiskonnaliikmetena, me algatame ja toetame liikumisi, mis viivad püsivate muutusteni meie sihtgrupi laste hulgas. SOS pühendub sellele, et rakendada lapse-keskset lähenemist, et toetada lapsi, kes on kaotanud vanemliku hoolitsuse või kes on ohus selle kaotamisega, selleks, et nad saaksid üles kasvada armastuse, austuse ja turvatundega, et nad kuuluvad perekonda.

Huvikaitse tegevus: iga algatus, mis aitab jõuda praktika, seaduse muutumiseni laste hoolekandes ( nt palvekiri, liidud teiste organisatsioonidega, eestvedamine ja läbirääkimine, teadlikkuse tõstmine, osalemine võrgustikes, konverentsid ja seminarid jne) See võib olla konkreetne huvikaitse tegevus selles endas või tegevus suuremas projektis, mille eesmärk ei ole huvikaitse ( nt uuring, otse teenused jne).

Huvikaitse projekt: keerulisem ja mitmemõõtmelisem algatus, pikaajalise suunitlusega, ja kätkeb endas erinevaid tegevusi. Nõuab projekti planeerimise metodoloogiat. Huvikaitse töö (või lihtsalt „huvikaitse”): kõikide huvikaitsetegevuste-projektide kogum, mis viiakse läbi kohaliku ühingu poolt.

Osalesime 2010-2013 projektis “Noored edukalt ellu

Kui soovid toetada SOS lastekülade lapsi, tule tee püsiannetus SIIN. Selgitusse lisa oma kontaktid, et saaksime Sind laste tegevusega kursis hoida.