Alternatiivse hoolekande kõige keerukamaid külgi on noore minek asenduskodust iseseisva ellu. Vanemliku hoolitsuseta noored peavad alustama iseseisvat elu väga varakult, palju nooremalt kui bioloogilises peres kasvavad lapsed. Sellest tulenevalt seisavad nad silmitsi rohkemate ja tõsisemate probleemidega kui teised noored.

Alates aastast 2010 osaleb SOS Lasteküla Eesti Ühing  3-aastases projektis -„Noored edukalt ellu“, mis viiakse läbi mitmetes Euroopa ning Kesk-Aasia riikides. Projekti keskmes on märksõnad: noore ettevalmistamine iseseisvaks eluks ja tema tulevase elu kvaliteet,  elluastunud noore toetamine, noore teavitamine tema õigustest elluastumisel.

Miks otsustasime sellest projektist osa võtta?

Rahvusvahelised uuringud näitavad asenduskodudest iseseisvasse ellu astunud noortel teatud ühiseid jooni/probleemi: madal haridustase, kõrgem töötuse määr ja sotsiaalabist sõltumine, kalduvus noorelt lapsevanemaks saada, suurem tõenäosus sattuda kriminaalsesse tegevusse, kogeda kodutust jne.

Alternatiivsest hoolekandest lahkuvate noorukite probleemidele ei pööra riigid hetkel piisavalt tähelepanu ning  seadusandlikul ning tegevuste tasandil on suured lüngad. Enamikes riikides kulutatakse asenduskodudest lahkuvate noorte toetamiseks minimaalselt võrreldes institutsioonide ülalpidamiskuludega. Vaid vähestes Euroopa riikides on võetud kasutusele erimeetmed asendushooldusest  lahkuvate laste olukorra parandamiseks.

Asenduskodu peab pakkuma noortele kõike seda, mida pakub perekond – arendama ja suunama noori sedavõrd, et nad oleksid asenduskodust lahkudes võimelised edukalt alustama iseseisvat elu.

Millega projektis tegeleme?

Igas riigis on projekti tegevus erinev ja põhineb vajadustel. Projekti sihtrühmaks on vanemliku hoolitsuseta lapsed, kohalikud omavalitsused, eksperdid ning vastutavad riigiametnikud.

Eelneval kahel aastal on SOS Lasteküla Eesti Ühing teinud ettevalmistavat tööd selleks, et oma tegevuses rõhutada just neid probleeme, mis on Eesti kontekstis kõige tähtsamad:

–          on korraldatud erinevaid arutelusid nii spetsialistide kui ka huvikaitsjate ja asenduskodu noorte vahel.  Oleme kogunud informatsiooni erinevatelt osapooltelt, et projektis oma tegevusi teadlikumalt ja tõhusamalt planeerida.

–          on valminud „Hoolekandest väljuvate noorte õiguste analüüs“, kus käsitleti ennekõike õigusliku regulatsiooni olemasolu, mis puudutab noorte elluastumist ja järelehooldust.

Projekti algfaasis teostati uuring „Asenduskodudes kasvanud noorte valmisolek iseseisvaks eluks“, kus küsitleti 15. – 24. aastaseid noori, kes elavad Eesti asenduskodudes ja intervjueeriti kohalike omavalitsuste ametnikke, sest just sealt suunatakse laps asenduskoduteenusele ja võimaliku järelhoolduse pakkuja juurde.

Paremaks probleemidest arusaamiseks oleme kutsunud kokku SOS Lasteküladest pärit noored, kes on iseseisavaks saanud ja motiveeritud aitama teisi noori,  et oma kogemuste  najal jagada nõu erinevatel teemadel. Samuti osalevad need noored erinevates aruteludes, mille eesmärgiks on rõhutada vajadust rakendada eri meetmeid ja miinimum standardeid  seoses asenduskodust pärit noorte iseseisvasse ellu astumisega ja ka järelevalvega esimestel aastatel.

Oleme veendunud, et kõige teadlikumad asenduskodust elluastuva noore vajadustest on sarnase elukogemuse läbi teinud noored ja seega on vajalik neid kaasata olukorra parandamise protsessi. Jätkame projektiteemaliste aruteludega, seadusandluse ning praktika mõjutamisega, teadlikkuse tõstmisega ja noorte võimaluste arendamisega. Plaanis on toota ja jagada praktilisi materjale asendushooldusest väljavatele noortele.

Selle projekti  sihtrühmaks on lisaks SOS süsteemist elluastuvatele noortele ka kõik  teised Eesti asenduskodudest elluastuvad noored.

Kui soovid toetada SOS lastekülade lapsi, tule tee püsiannetus SIIN. Selgitusse lisa oma kontaktid, et saaksime Sind laste tegevusega kursis hoida.