Pärast põhikooli lõpetamist ja linna õppima suundumist on SOS kodus kasvaval noorel võimalus soovi korral minna elama SOS noortekodusse, et valmistada end järk-järgult ette iseseisvaks eluks.

Noortekodusse tullakse elama vanuses 16-18, soovitavalt pärast põhikooli lõpetamist. Noortekodus elamise aeg on maksimaalselt 4 aastat, selle aja jooksul peaks noor olema omandanud elukutse ja asunud oma esimesele töökohale. Kõrgkoolis õppivad või sõjaväeteenistuses olevad noored elavad noortekodus kauem.

Olles omandanud eriala ja leidnud töökoha, elab noor edasi pooliseseisvalt, säilitades tiheda kontakti usalduskasvatajaga. SOS Lasteküla aitab noorel tasuda iseseisva elamispinna üürikulusid, samuti saab noor pidevalt nõu küsida oma usalduskasvatajalt). Pooliseseisev eluetapp kestab kolm aastat pärast noortekodust ellu astumist. Eluaseme aitab noorel valida SOS Lasteküla koostöös elukohajärgse omavalitsusega. Eelnev on ettevalmistus viimaseks etapiks ehk iseseisvaks eluks vanuses 22-23 eluaastat.

Kõige tähtsam noortekodu elu juures, samamoodi nagu lastekülas elades, on noore jaoks turvalisus. See on meie noorte kodu ja kasvatajad ning juhataja peaksid olema pühendunud sellele tööle pikaajaliselt. Lastekülast noortekodusse elama asumine on lapse jaoks juba suur elumuutus.

Kuigi majas on ööpäevaringselt üks pedagoogist täiskasvanu, peavad noormehed-neiud oma eluga põhiliselt ise hakkama saama. Majapidamistööd tehakse täiskasvanu abi ja nõuga, ka hommiku- ja õhtusöögi valmistamine on noorte endi kanda. Siin aidatakse ja suunatakse noori sotsiaalsete ja praktiliste oskuste arendamisel, võimetekohase ja tööturu olukorda arvestava elukutse valikul ning töö leidmisel.

Noortekodus tuleb noortel, kes on harjunud SOS ema turvalisuse, hoole ja emaarmastusega, kohaneda teistsuguste tingimuste, uute inimeste, teistlaadi hoolitsuse ja juhendamisega, võttes enda kanda järjest suurema vastutuse oma tuleviku eest. Samas kõigil noortel säilib edasi suhe oma SOS emaga ja tihti käiakse nädalavahetustel ja pühade ajal ikka oma SOS ema ja pere vaatamas.

keila sos noortekodu      Tallinna sos noortekodu

Kui soovid toetada SOS noortekodude lapsi, tule tee annetus SIIN.

Lugusid meie noortest saad lugeda siin

Noored koos koristamas