1999. aasta sügisel avati esimene noortekodu Keilas, kus täna elab 10 noort. Üldjuhul tullakse noortekodusse pärast põhikooli lõpetamist, asudes edasi õppima keskkooli või kutsekooli. Enamus meil elavates noortest on pärit SOS lasteküladest, kuid nii mõnigi on ise leidnud tee meie vahvasse perre.

Noortekodus saab elada kuni kõikide õpingute lõpetamiseni. Igal noorel on oma usaldusisik (kasvataja või noortekodu juhataja), kes aitab iseseisvat elu alustada. SOS Lasteküla jaoks on kõige tähtsam noore turvatunde kasvatamine. See on meie noorte kodu ning kasvatajad ja juhataja on pühendunud sellele tööle pikaajaliselt. Oluline on, et noore elus ei toimu tihti suuri muutusi.

Igapäevastes toimetustes on meie noortele abiks noortekodu juhataja ja neli kasvatajat. Tiimis on tasakaalus kogemused ja nooruslik energia, erilist sissevaadet noortekodus kasvavate noorte hingeellu pakub  kasvataja, kes ise samas majas suureks kasvanud. Kasvatajad ja juhataja on ennekõike abistavas ja suunavas rollis, meie eesmärk on noorte iseseisvuse kasvatamine.

Lisaks koolikohustusele ja vaba aja sisustamisele, on noorte tähtsaimaks ülesandeks meie noortekodu korrashoid. Koos tehes on toad puhtad, hoov viks ja viisakas ning maja alati kutsuv. See ei õpeta vaid kohustust, ka koostegemise rõõm on oluline. Kasvatajatega koos planeeritakse ühisüritusi nii lähedal kui ka kaugemal. Oluline on, et teeksime seda kõike koos.

Keila on väike koht ja aja jooksul on meie noortekodu saanud tema lahutamatuks osaks. Meid teatakse ja abistatakse, tahetakse koos teha ja arvestatakse. Kuigi meie noored on pärit erinevatest Eestimaa paigust, on nad täna keilakad ja meie noortekodu osa linna identiteedist. Kui siit kunagi suurde ilma iseseisvasse ellu minnakse, jäävad meie väike roheline linn ja noortekodu maja meie noorte koduks edasi.

Loe ka noorte lugusid:

Noortekodu, kui oluline etapp noore arengus

Tubliks inimeseks kasvamise valem

Noored koos koristamas

Kui soovid toetada meie noorte haridusteed, tule tee kas püsiannetus või ühekordne annetus SIIN. Selgitusse lisa oma kontaktid, et saaksime Sind laste tegevusega kursis hoida.