2002. aasta lõpus avati teine noortekodu Tallinnas 5-korruselises korterelamus, kus tänaseks elab 9 noort ja nende elukorralduses on toeks juhataja, neli kasvatajat-noortejuhendajat ja kokk-perenaine. Noortekodusse asutakse elama vanuses 16-18, pärast põhikooli lõpetamist. Noortekodus elab noor õpingute ajal kuni neli aastat. Edasi on võimalus osaleda pooliseseisvas programmis, mis kestab kolm aastat või kuni pooleliolevate õpingute lõpetamiseni.

Igal noorel on oma usaldusisik (kasvataja või noortekodu juhataja), kes on noorele lähedane ja toetab teda igakülgselt igapäevaelus. Noormehed-neiud peavad oma eluga põhiliselt ikka ise hakkama saama, kuigi majas on ööpäevaringselt nendega koos üks täiskasvanu, kelle roll on olla suunaja, juhendaja ja toetaja.

Iseseisvuse kasvatamiseks tuleb noorel vastu võtta otsuseid, vastutada nende eest ning toime tulla igapäevase majandamisega. Selleks saab noor igakuiselt kasutada raha, mille eest tal on võimalik osta toitu, riideid, hügieenitarbeid ja muud eluks vajalikku. Noortekodust saab noor viimase lihvi igapäevaoskuste täiendamisel – toidu valmistamine, koristamine, riiete pesemine, asjaamine ametiasutustes.

Usaldus ja turvatunne noorel on võtmesõnadeks elus hakkamasaamisel.   Ausus, viisakus, võrdväärne suhtlemine, kohusetunne, lubadustest kinnipidamine ‒ need on väärtused, mida kasvatajad oma igapäevatöös noortega suheldes tähtsustavad ja oma eeskujuga näitavad. Jätkuv lähedane ja usalduslik suhe SOS ema ja õdede-vendadega toetab ühtekuuluvuse tunnet. Noored on kaasatud kaasa rääkima elukorralduses ja ühiste ürituste organiseerimises ning läbi selle isiklike huvide ja arengu kujundamises.

Noortekodu ja pooliseseisva perioodi eesmärgiks on suunata iseseisvalt toimetulev, õnnelik ja rahulolev noor täiskasvanuellu. Olles omandanud eriala, siirdudes tööle ja elades omaette korteris, algab noore elus uus etapp.

Loe ka noorte lugusid:

Noortekodu, kui oluline etapp noore arengus

Tubliks inimeseks kasvamise valem

Kui soovid toetada meie noorte haridusteed, tule tee kas püsiannetus või ühekordne annetus SIIN. Selgitusse lisa oma kontaktid, et saaksime Sind laste tegevusega kursis hoida.