Projektid - SOS Lasteküla
etruen
SOS Lasteküla Eesti Ühingu töötajate teadlikkuse tõstmine töös saatjateta alaealistega ning töös riskiperedegaProjekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

eea grantsKäesolev projekt keskendub kahele valdkonnale: saatjateta alaealised Eestis ning peretugevdusprogramm. Saatjata laste arv on ELi liikmesriikides viimastel aastatel üha suurenenud, sama tendentsi täheldatakse ka Eestis. 2014. aasta alguses läbiviidud uuring näitas, et täna töötav peretugevdusprogramm Narvas omab olulist mõju, kuid vajab uuendusi, et perede kaasatus oleks parem ning programm  nii lastele kui peredele veel atraktiivsem.

Läbi projekti soovitakse tõsta nende inimeste teadlikkust, kes nimetatud kahe valdkonnaga oma töös igapäevaselt kokku puutuvad. Tehakse seda õppevisiitide käigus Taani Kuningriiki ning Austriasse.

Projekti lõppkasusaajad on saatjateta alaealised, kes Eesti riiki saabuvad ning peretugevdusprogrammis olevad riskipered (nii lapsevanemad kui lapsed). Projekti käigus valmib juhendmaterjal saatjateta alaealistega töötamiseks ning uuendatakse peretugevdamise programmis pakutavat teenust mis täna töötab Narvas, kuid tulevikus laieneb ka Tallinna ja Sillamäele.

 Austria õppevisiidi kokkuvõte

Projekt „Keila SOS Lasteküla peremajade ja abihoonete laepealsete soojustamine“

eas_yhevarviline_logo_sinineEAS-i poolt rahastatava projekti eesmärk on soojustada Keila SOS Lasteküla peremajade ja abihoonete laepealsed. Soojustamine puistvillaga on vajalik, et taastada hoonete soojapidavus ning seeläbi alandada igakuised püsikulusid. Peremajade ning abihoonete laepealseid soojustati hoonete ehitamise ajal 1994. aastal. Tänaseks on majade soojapidavus vähenenud sellisele tasemele, kus küttekulude kasv on märgatav.

Projekti raames said soojustatud kõik vajalikud hooned, nende hulgas ka hoone, mida kasutab Keila Miki lasteaed.

Narva-Jõesuu SOS Lasteküla välis- ja sisekommunikatsiooni arendamine

Projekti rahastatakse KÜSK juhatuse 21. märtsi 2013.a. otsuse alusel mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi eelarvest.

Projekti eesmärk on töötada välja Narva-Jõesuu SOS Lasteküla kommunikatsiooni plaan, mis sisaldab nii sise- kui väliskommunikatsiooni osa. Narva-Jõesuu SOS Lasteküla on Eestis kolmas lasteküla, kuhu asusid elama endise Narva-Jõesuu Lastekodu lapsed, üle võeti ka kogu personal. Tänaseks jätkab tööd pool endisest personalist, teine pool on uued inimesed. Et lasteküla töötaks efektiivselt, vajab kogu personal ühtset nägemust kommunikatsioonist. Selle saavutamiseks kaasame kogu personali sisekommunikatsiooni ning ühtse suhtlemiskultuuri väljatöötamise protsessi.

Kuigi SOS Lasteküla Eesti Ühingu tegevusvaldkond ja pakutavad teenused on Eestis üldiselt hästi tuntud, siis olles tänaseks tegutsenud Ida-Virumaal pea aasta, peame tõdema et seoses erineva kultuuritausta ja keelebarjääri tõttu, ei ole piirkonnas tegutsevad ettevõtted ja kohalik elanikkond, sealhulgas ka kohalikud omavalitsused kursis SOS-i tegevustega. Kuna SOS-i süsteem pakub lastele oluliselt rohkem teenuseid kui ainult asenduskoduteenus, vajab meie süsteem Ida-Virumaal laiemat tutvustamist.

KÜSK rahastab projekti summas 6 492,40 eurot.

 

SOS Lasteküla Sõprade Klubi püsiannetajate arvu suurendamine

SOS Lasteküla Sõprade Klubi asutajaks on Eesti armastatud suusataja Kristina Šmigun-Vähi. Sõprade Klubisse on oodatud kõik inimesed, kellel on soov regulaarselt kaasa aidata vanemliku hoolitsuseta laste heale käekäigule.

Projekti eesmärk on suurendada Sõprade Klubi aktiivsete püsiannetajate arvu ning seeläbi ka rahalist toetust. Lissaks soovime tõsta ühiskonna teadlikkust heategevuse olulisusest ja eriti selle järjepidevusest. Projekti raames viiakse läbi kampaania, mille käigus teavitatakse inimesi SOS Lasteküla Sõprade Klubist ja kutsutakse neid liituma, lisaks rõhutatakse sõnumit heategevuse järjepidevuse olulisusest. Projekti tulemusena soovime suurendada SOS Lasteküla Sõprade Klubi püsiannetajate arvu ning levitada sõnumit järjepideva heategevuse olulisusest Eesti ühiskonnas.

Projekti rahastatakse KÜSK juhatuse 25. mai 2012.a. otsuse alusel mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi eelarvest 5000 euroga. Projekti kestus juuni 2012-detsember 2012.

 

Peretugevdamise programm riskiperedele Narva linnas

Projekti “Peretugevdamise programm riskiperedele Narva linnas” eesmärk on laiendada professionaalset psühholoogilist abi ja teenuseid Narva linnas elavatele riskiperedele, kindlustada nendes peredes elavate laste õiguste kaitse ning hoida ära laste eraldamine oma vanematest. SOS Lasteküla Eesti Ühing alustas riskiperede toetamist Narvas juba 2008. aastal. Programm põhineb juhtumikorralduslikul peretugevdamise mudelil.

Tänu projektirahastusele on võimalik teenust pakkuda senisest suuremale hulgale riskiperedele. Avatud Eesti Fond toetab projekti 86 274 Euroga. Projekti kestvus on 1. oktoober 2012 kuni 30. september 2013.

 

Ka väiksest hoolimisest kasvab kuude peale märkimisväärne summa. Annetades näiteks 33 senti päevas teeb lapse jaoks kuu peale kokku juba 10 eurot. Tule tee väike heategu juba täna siin.