SOS Lasteküla võttis endale 2013. aasta lõpus vastutuse olla Eesti riigile partneriks ja pakkuda tuge ning hoolitsust korraga kuni viiele lapsele või noorele (ametlikus kõnepruugis „saatjata alaealisele“), kes on sõdade, katastroofide või muude põhjuste tõttu Eestisse sattunud. Selleks on sõlmitud leping Sotsiaalkindlustusametiga.

Tegemist on suure vastutuse ja väljakutsega, sest vajaliku toe pakkumine ja erinevad asjaajamised on nõudnud mitmete Eesti organisatsioonide ja ametkondade vahelist koostööd ning ühtse süsteemi väljatöötamist. Oleme püüdnud oma kompetentsust selles vallas tugevdada, et selle teenuse arengule üle riigi kaasa aidata. SOS Lasteküla töötajad on teinud kõik endast oleneva, et meie juures valdavalt ajutiselt peavarju leidnud lapsed ja noored end vaatamata keerulisele olukorrale võimalik turvaliselt ja hästi tunneks.

Alates 2014. aastast on meie juures erinevatel aegadel valdavalt ajutiselt viibinud seitse Eestisse jõudnud saatjata alaealist.