Pidulikku lindi lõikamistseremooniat viivad läbi Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko, Kohtla-Järve väike lasteaialaps ning SOS Lasteküla tegevdirektor Margus Oro. Fotograaf Matti Kämära, Põhjarannik

Teisipäeval, 27. märtsil toimus Eesti esimese integreeritud lasteküla pidulik avamine. Kohtla-Järve lasteküla sai alguse 2015. aastal, mil kohaliku omavalitsusega sõlmiti koostööleping, mille eesmärk oli reorganiseerida üks Eesti viimastest suurimatest lastekodudest.

Kohtla-Järve SOS Lasteküla koosneb erinevates linnaosades asuvatest korteritest ning perest, kes kasvatab vanemliku hooleta lapsi oma isiklikus kodus.

„Juba mitmeid aastaid tagasi soovis 23-aastase kogemusega SOS Lasteküla muuta laste ja perede elu veel paremaks ning lapsekesksemaks. Kuigi pered on igas lastekülas hoitud ja elavad igati täisväärtuslikku elu, tundus ikka, et kindlasti saab veel paremaid tingimusi pakkuda, suurendada perede privaatsust ning võimaldada veel suuremat iseseisvust ja teadmist, et ollaksegi täiesti tavaline pere,“ ütles SOS Lasteküla tegevdirektor Margus Oro.

Kõiki kohalviibijaid tänab ja õnnitleb Kohtla-Järve Lasteküla juht Kadri-Ann Mänd. Fotograaf Matti Kämära, Põhjarannik

Kui Kohtla-Järve kohalik omavalitsus sooviga reorganiseerida Eesti üks viimastest suurimatest lastekodudest SOS Lasteküla poole pöördus, oli kohe algusest peale selge, et eraldi maja lastekülale ehitama ei hakata.

„Eesmärk oli leida kohalikus kogukonnas elamispinnad, mida saaks SOS Lasteküla kas osta või kohalik omavalitsus meile kasutamiseks anda,“ ütles Kohtla-Järve lasteküla juht Kadri-Ann Mänd.

Ettevalmistused SOS Lasteküla viienda lasteküla loomiseks algasid 2015. aastal, kui kohaliku omavalitsusega sõlmiti koostööleping. Seejärel leiti perede jaoks sobivad elamispinnad, mida asuti heade toetajate ning annetajate abil remontima. Samal ajal koolitati ka perevanemaid.

Perekodud asuvad Kohtla-Järve erinevates linnaosades ning pole mingil viisil äratuntavad. Pere jaoks tähendab see täielikku privaatsust. Ollaksegi täiesti tavaline pere, kus ema ja isa ei ole lihtsalt laste bioloogilised vanemad.

Sõna saavad SOS Lasteküla tegevdirektor Margus Oro ja SOS Lasteküla patroon Kristi Kallas. Fotograaf Matti Kämära, Põhjarannik

Pidulikul avamistseremoonial said sõna SOS Lasteküla tegevdirektor Margus Oro, Kohtla-Järve SOS Lasteküla juht Kadri-Ann Mänd, SOS Lasteküla patroon Kristi Kallas, Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko ning SOS Lasteküla rahvusvahelise organisatsiooni riigi koordinaator Alo Tammsalu.

Pärast pidulikku lindi läbilõikamist avasid Kohtla-Järve toredad pered esimest ja viimast korda oma uksed meediaväljaannetele, et tutvustada Eestis unikaalset integreeritud lasteküla mudelit.

Eestis tegutseb hetkel kokku viis SOS lasteküla, mis asuvad Kohtla-Järvel, Juurus, Narva-Jõesuus, Põltsamaal ja Keilas.

Kohtla-Järve perekodud avasid pidupäeval oma uksed külalistele. Fotograaf Matti Kämärä, Põhjarannik

Kohtla-Järve perekodu. Fotograaf Matti Kämära, Põhjarannik

Kohtla-Järve perekodu. Fotograaf Matti Kämära, Põhjarannik

Kohtla-Järve perekodu. Fotograaf Matti Kämära, Põhjarannik