SOS Lasteküla Eesti Ühingule tehtud annetused on tulumaksuvabad.

Alates 01.01.2015, andmed kajastuvad 2015 aasta tuludeklaratsioonis, mis esitatakse 2016 kevadel.

Eraisikust annetajal on võimalus maksustamisperioodi tulust maha arvata SOS Lasteküla Eesti Ühingule tehtud annetused (mahaarvamisi on lubatud kokku teha kuni 1200 eurot maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust). Mahaarvamiste summasse lähevad arvesse nii eluasemelaenu intressid, koolituskulud kui ka kingitused ja annetused. /Tulumaksuseadus § 282 lõige 1/.

Ettevõtte poolt tehtud annetused SOS Lasteküla Eesti Ühingule on samuti maksuvabad (juhul kui annetuse kogusumma ei ületa 10% maksumaksja eelmise kalendriaasta kasumist või 3% sama kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu summast, so 3% summast, mis on palga ja sarnase maksena välja makstud). /Tulumaksuseaduse § 49 lõige 2/

Annetused kajastuvad automaatselt annetaja eeltäidetud tuludeklaratsioonis.

Mõned näited, kuidas võetakse annetusi maksustamisel arvesse:

Eraisik

Näide 1:

Eraisiku sissetulek 2015 aastal on 12 000 eurot ja ning ta annetab igal kuul 10 eurot ehk aastas kokku 120 eurot.

2015 aasta tuludeklaratsiooni esitades saab eraisik tehtud annetustelt 20% tulumaksu tagasi, s.o. 120 euro pealt saab ta tagasi 24 eurot.

Arvutuskäik: 120*20%=24 eurot.

Näide 2:

Eraisiku sissetulek 2015 aastal on 12 000 eurot ja ning ta annetab igal kuul 110 eurot ehk aastas kokku 1 320 eurot.

Tulumaks 1 320 eurolt on 264 eurot.

2015 aasta tuludeklaratsiooni esitades saab eraisik tehtud annetustelt tulumaksu tagasi 2015 aasta tuludest kuni 1200 euro ulatuses ehk 1 200*20%=240 eurot.

Ettevõte

Tulumaksuseaduse §49 alusel ei maksustata tulumaksuga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja kantud isikule kalendriaasta jooksul tehtud kingitusi ja annetusi kogusummas, mis ei ületa üht alljärgnevatest piirmääradest:

  1. 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal vastavalt sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktidele 1–4 ja 6 tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast;
  2. 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.

Kalendriaastal tehtud kingitusi ja annetusi arvestab maksumaksja summeeritult. Nende kingituste ja annetuste maksuvaba aastasumma määramisel lähtub maksumaksja oma valikul vaid ühest samas lõikes nimetatud piirmäärast.

Näide 1:

Ettevõtte X sotsiaalmaksuga maksustatavad tasud (töötasud+erisoodustused) aastas on 10 000 eurot ja ettevõte X kasum aastas on 30 000 eurot.

Kasumit aluseks võttes saab ettevõte teha annetusi 30000*10%=3000 euro ulatuses tulumaksuvabalt.

Sotsiaalmaksuga maksustatavaid tasusid aluseks võttes saab ettevõte teha annetusi 10000*3%=300 euro ulatuses tulumaksuvabalt.

Ettevõte saab teha annetusi 3000 euro ulatuses aasta jooksul, sest aluseks võetakse suurem summa.

Näide 2:

Ettevõte Y sotsiaalmaksuga maksustatavad tasud jaanuarist maini on 20 000 eurot. Ettevõte Y teeb annetuse summas 800 eurot mais.

Selleks ajaks on tema tulumaksuvaba annetuste summaks kogunenud 25000*3%=750 eurot. Ettevõte deklareerib annetuse Maksuametis ja peab lisaks 50 euro pealt maksma tulumaksu (annetus 800 eurot miinus kogunenud tulumaksuvaba annetuse summa 750 eurot). Tulumaksu suurus on 50*20%/80%=12,5 eurot.

Juunis teeb ettevõte sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid 5 000 euro eest. Juuni deklaratsiooni tehes on ettevõttel aasta algusest kogunenud sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid 25000+5000=30000 eurot, ehk tulumaksuvabalt saaks annetusi teha 30000*3%=900 euro ulatuses.

Juuni deklaratsiooni tehes tehakse tagasiarvestus eelnevalt tasutud tulumaksu 12,5 euro eest ja tekib õigus see summa Maksuametilt tagasi küsida.

Annetused kajastuvad automaatselt annetaja eeltäidetud tuludeklaratsioonis, mille SOS Lasteküla esitab Maksuametile järgeva aasta 1.veebruariks.

Tule aita ka Sina!