SOS Lasteküla ja MTÜ Oma Pere jätkavad tugiteenuste pakkumist peredele, kus elavad lapsed on lapsendatud, eestkostel või perekonnas hooldusel. 2021. aastal pakume tugiteenuseid kasuperedele nii Põhja- kui Lõuna-Eestis (sh Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa, Viljandimaa, Tartumaa, Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa ja Jõgevamaa).


Miks sellist tugiteenust perele on vaja?


Mõnikord võib lapsevanematel olla keeruline üles ehitada kiindumussuhet, vähendada lapse hirme ja suurendada turvatunnet ning samal ajal enda eest nii füüsiliselt, emotsionaalselt kui vaimselt hoolitseda, et jaguks energiat, mida oma lastele anda.

 

Tugiteenuste pakkumisega julgustavad pikaaegsete kogemustega nõustajad vanemaid murede korral abi küsima, et koos leida kõige sobivam viis probleemide lahendamiseks.

 

Eesmärk on, et kõik pered leiaksid just endale sobiva toetaja, kellele juletakse oma pere probleemidest rääkida, et koos õnneliku ja rahuldust pakkuva pereeluni jõuda. Milliseid tugiteenuseid pakume?

 

Kõigil eestkoste- lapsendaja- ja hooldusperedel on võimalus saada tasuta psühholoogilist nõustamist (eesti ja vene keeles), mentor- või peretoeteenust ning võtta osa tugigruppidest.

 

Psühholoogiline nõustamine

Teenuse eesmärk on aidata kaasa kasupereks olemise/lapse kasvatamisega seotud küsimuste või probleemide lahendamisele. Teenus sisaldab ühe või mitme pereliikme nõustamist, probleemi olemuse väljaselgitamist, pere ressursside leidmist, psühholoogilise abi kavandamist ja vajadusel erialaspetsialistide konsultatsioonile suunamist või teraapia soovitamist.

 

Peretoe teenus

Teenuse eesmärk on koostöös perega jälgida pere toimetulekut ja vajadusi, aidates kaasa kasupereks olemise/lapse kasvatamisega seotud küsimuste või probleemide lahendamisele. Peretoetaja võtab perega ühendust vastavalt perega kokku lepitud sagedusele, viisile, kohale ja ajale.

 

Mentorlus

Mentor kaasatakse pere nõustamisse juhul, kui mingi konkreetse olukorra puhul ei piisa peretoetaja kompetentsist, vaid vajatakse veel põhjalikumat ja spetsiifilisemat abi. Mentor vahendab teadmisi ja isiklikku kogemust, soovitab alternatiive, toetab ja nõustab peret.

Teenuse eesmärk on pakkuda perele kogemuslikku nõustamist keerulisemate olukordade puhul.

 

Tugigrupid peredele

Tugigrupi eesmärk on pakkuda peredele regulaarse kooskäimise võimalust, et arutada ühiselt lastega seotud suhte-, kasvatus-, kooli- ja muid küsimusi või probleeme. Lapsevanemate toimetuleku tõstmiseks kasutatakse nii ekspertide nõuandeid kui grupiressurssi. Igal tugigrupi kohtumisel on kindel teema ning arutelu viib läbi teemat valdav spetsialist. Grupid toimivad vastavalt perede soovidele ning tagasisidele.

 

Milline roll tugiteenuste pakkumisel on SOS Lastekülal ja Oma Perel?


Oma Pere alustas kasuperede toetamist 2008. aastal. 2019. aastal ühendati jõud SOS Lastekülaga, kes omab Eestis asendushoolduse valdkonnas tegutsemisel 25 aastast kogemust. SOS Lasteküla panustab tugiteenuste pakkumisel perede toetamisse nii oma rahvusvahelisi teadmisi ja  kogemusi kui ka Eestis pikkade aastate jooksul saadud praktilisi oskusi. Pered saavad ise valida, millise kogemuse ja taustaga toetaja juures nad abi saada soovivad.


Kui palju kasutasid pered tugiteenuse saamise võimalust 2020. aastal?

 

Eelmisel aastal vajasid pered kõige rohkem psühholoogilist nõustamist – 111 korral. Samuti vajati individuaalseid supervisioone ning aktiivselt löödi kaasa temaatilistes- ja kogemusgruppides. Kokku osales gruppides 457 inimest ja individuaalset nõustamist või supervisiooni vajati 124 korral.

 

Kust saab lisainformatsiooni?


Tugiteenuste projektijuht:

Liis Saarna, MTÜ Oma Pere

info@omapere.ee

5689 0150

omapere.ee

 

Teenuseid viiakse ellu hanke “Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele” raames, mille tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja koordineerib Sotsiaalkindlustusamet.