MTÜ Oma Pere, SOS Lasteküla Eesti Ühing ja Sotsiaalkindlustusamet allkirjastasid septembrikuus lepingu, et toetada Harju-, Rapla- ja Järvamaal elavaid perekondi, kus kasvav(ad) laps(ed) on lapsendatud, perekonnas hooldusel või eestkostel või kes ootavad last oma perekonda. Kõigil soovijatel on võimalus pöörduda psühholoogi või superviisori poole ja võtta osa grupitööst.


 „MTÜ Oma Pere on perepõhiseid tugiteenuseid pakkunud 2012. aastast alates ning me näeme, et mures vanemad tihti ei söanda või ei tea, kuhu abi saamiseks pöörduda,“ ütleb MTÜ Oma Pere juhatuse esimees Liis Saarna. „Julgustame vanemaid murede korral abi küsima ning lubame, et oleme igati abiks sobiva spetsialisti valimisel. Tugiteenuste meeskonda kuuluvad erialaspetsialistid, kellel on pikajalaine töökogemus asendushoolduse valdkonnas.“


2018. aasta lõpu seisuga oli asendushooldusel kokku 2468 last, kellest ca 37% kasvab erinevates asutustes. Peredes kasvavate last arv võiks olla aga oluliselt suurem. Uuringud näitavad, et üheks põhjuseks, miks ei soovita vanemliku hooleta lapsi enda perre kasvama võtta, on vähene tugi peredele. Vanematel tihti puuduvad teadmised selle kohta, kuidas üles ehitada kiindumussuhet või vähendada lapse hirme ja suurendada turvatunnet. Samuti selle kohta, kuidas enda eest nii füüsiliselt, emotsionaalselt kui vaimselt hoolitseda, et jaguks energiat, mida oma lastele anda. Kõikide nende teemade ja veel palju muu kohta saab infot, kui vanemad annavad endast teada.


„SOS Lasteküla tähistab järgmisel aastal oma 25ndat tegutsemisaastat  asendushoolduse valdkonnas. Kui esimesed 15 aastat tegutsesime vaid lastekülas elavate peredega, siis viimastel aastatel on meie juurde jõudnud paljud pered, kes kasvatavad vanemliku hooleta lapsi oma isiklikes kodudes,“ selgitab SOS Lasteküla tegevdirektor Margus Oro. „Piisava toetuse ning nõustamiseta  võivad asendushooldust pakkuvad  pered sattuda olukordadesse, kus peresisesed suhted saavad kannatada ning halvimatel juhtudel võib see viia selleni, et lapsed kaotavad veelkord oma kodu ja vanemad. Just seepärast otsustasime koos Oma Perega minna appi neile peredele, kus sirguvad lapsed, kes ei ole sündinud neid kasvatavatest vanematest, et kahe valdkonnas tegutseva  organisatsiooni kompetentsi toel tagada abivajavatele peredele parim toetus.“  


Teenusele registreerida saab SIIT. Lisainfot vaata www.omapere.ee või helista telefonil 5689 0150.


Teenuseid viiakse ellu perioodil 01.09.2019-31.12.2020 hanke “Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele” raames, mille tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja koordineerib Sotsiaalkindlustusamet.