Paides toimunud Arvamusfestivalil otsis SOS Lasteküla vastust küsimusele, millist elu elavad tänapäeval noored, kes on sattunud väga keerulistesse probleemidesse ning keda meie ühiskonnas kiputakse lootusetuteks juhtumiteks pidama. Arutelus toodi välja, et kuigi abi iseenesest on justkui olemas (on palju organisatsioone, kes tegelevad probleemsetele noortele abi andmisega), siis keerulisi noori need abipakkumised paraku ei kõneta.

Põhjused võivad olla erinevad: noored tunnevad, et neid kasutatakse pigem ära ning nendega püütakse manipuleerida. Samuti toodi välja, et abipakkujad ei ole siirad, tihti tehakse seda justkui "linnukese" pärast või siis seetõttu, et nende amet neid selleks kohustab, kuid mitte siirast huvist noore vastu.

Publiku hulgast toodi välja, et ehk võiks olla üheks väljapääsuks õpilaskodud.  Arvamuse avaldaja leidis, et keskkonnavahetus ning nö halbadest sõpradest või kampadest eemalepääsemine viib noore mõtted ja tegevused mujale.

Noored ise ütlesid, et õpilaskodu võib keerulise noore elu veel hullemaks teha. Seda just seetõttu, et uues keskkonnas tuleb noorel ennast taas tõestama ning uusi sõprussuhteid looma hakata ning sageli käib koolivahetusega kaasas ka iseloomustus, mis ei ole positiivne.

Noored leidsid, et parim, mis keerulise noore elus juhtuda saab, on usaldusisiku leidmine. Ideaalis on see inimene, kellele noor võib ka oma sügavamaid tundeid tunnistada, ennast nö tühjaks rääkida, kartmata halvakspanu ning negatiivseid tagajärgi.

Arutelus osalenud noorte jaoks oli just usaldusisikute leidmine selleks päästerõngaks, mis neid lõplikku sügavikku kukkumisest päästis.