Soome SOS Lasteküla jagas 13. detsembril ainulaadseid medaleid “Laste eest”, mis auhinna statuudi järgi omistatakse neile eraisikutele või organisatsioonidele, kes on märkimisväärselt ja tulemuslikult arendanud SOS Lasteküla, mille tagajärjel paraneb vanemlike hooleta laste heaolu.
Kõik auhinnasaajad on pikalt ja suure pühendumisega panustanud vanemlike hooleta laste heaolu parandamisse ja seisnud selle eest, et laste hääl ühiskonnas oleks kosta.

Kui tavaliselt omistatakse medalid Soome elanikele, siis sel aastal tegi komisjon erilise tänuavalduse Eestile, omistades ühe medali Eesti SOS Lasteküla tegevjuht Margus Orole.

2006. aastast lasteküla juhtinud Margus Oro on lasteküla laiendanud, pidevalt arendanud ning tänaseks päevaks on SOS Lasteküla Eesti ühiskonnas omandanud oma valdkonnas arvamusliidri positsiooni.2017. a sügisel Kantar Emori poolt läbi viidud uuringu kohaselt peavad 21-60aastased Eesti elanikud SOS Lasteküla oma valdkonna olulisimaks ja püsivaima mõjuga organisatsiooniks. Heategevusorganisatsioonide hulgas on SOS väga hea maine poolest kahe parima, usaldusväärsuse ning spontaanse tuntuse poolest kolme parima ning aidatud tuntuse poolest kahe esimese seas.
Margus Oro pädevust ja kogemusi on hinnatud ka Eestist väljaspool, mida tõestab see, et ta valiti SOS Lasteküla rahvusvahelise föderatsiooni juhtimisnõukogu liikmeks ning ta on esimene tegevjuht, kes endiste sotsialismimaade hulgast on sellesse kogusse valitud. Oluliseks valikukriteeriumiks sai asjaolu, et maailmaorganisatsiooni kuuluva 133 riigi hulgast on Eesti üks väljapaistvamaid riike, kes panustab aasta-aastalt aina rohkem vanemliku hoolitsuseta laste abistamisele. Palju õnne!